Najbitniji koraci u izgradnji biznisa

Razmišljanje o ovih 10 celina mogu višestruko da unaprede način kako posmatrate i vodite vaš posao, bez obzira da li pričamo o ličnom brendu, preduzetniku ili kompaniji.

Nije pomenuto ali se podrazumeva kao podjednak “sastojak” uspeha:
1. MINDSET pobednika
2. AKCIJA svakodnevna, sistematična i uporna

Ako ste odredili odgovarajući poslovni model, proizvode ili usluge, i kanale plasmana, onda redom definišite sve sa liste.

– uspostavljanje marketing strategije – odnosno kako komunicirate vaš brend
– segmentacija tržišta – kome želite da kažete ili ponudite to što imate

– integrisane komunikacije: marketing, digital, pr, sales – na svim mestima gde budući klijenti dolaze do vas treba da bude zaokružena priča, poruke i vrednosti brenda
– kalendar dešavanja i media plan – plan nastupa i obraćanja ljudima

– upotreba svih dostupnih marketing medija: Tradicionalni kanali, digitalne društvene mreže, influencer marketing
– sistematična prodaja – jasne aktivnosti koje se ne mešaju sa davanjem vrednosti, već su usmerene tako da izazovu da budući kupci odluče da stupe u akciju

– specifikacija načina obraćanja (audio, video, tekst…) – kako najbolje dosegnete vašu ciljnu grupu i kakvim načinom komunikacije
– Customer Service – izgradnja “iskustva” kupaca u vezi sa vašim proizvodom ili uslugom

– definisanje monetizacije i modela naplate – više nivoa, paketa ponuda od najpristupačnijeg načina da neko prvi put odluči da bude vaš korisnik, do “premium” usluge
– pravni oblik, knjigovodstvo – kako to zakon vidi i u kojoj formi poslujete

Šta je ono što vi smatrate da je presudno za uspeh?